Fordrans uppkomst inom insolvensrätten inbundenSvenska, 2020