Flyktingkrisen och den svenska modellen danskt bandSvenska, 2016