Farväl, DDR - Terror, övervakning och vardagsliv i Östtyskland, 1945-1989 inbundenSvenska, 2019