FAO Yearbook of Fishery and Aquaculture Statistics 2006/ Statistiques Des Peches Et De L'Aquaculture/ Estadisticas De Pesca Y Acuicultura pocketEngelska, 2008