Fader vår. Herrens bønn. Plakat övrigtNorska, 2013