F. F. Tjutchev. Sobranie sochinenij. V 3 tomakh. Tom 3. Polutom 2 inbundenRyska, 2014