Existensens bärighet och förbehåll danskt bandSvenska, 2023