Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna häftadSvenska, 2016