Ersättning vid personskada 2021 flexbandSvenska, 2021