Erfarenheter som kan vara till nytta för doktorander i juridik inbundenSvenska, 2003