En annan Kyrka : Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan inbundenSvenska, 2018