Elsa i Skräddartorp och hennes 28 katter + SIGNERAT BOKMÄRKE inbundenSvenska, 2020