EASY MAP Deutschland/Europa Zypern kartaTyska, 2016