Doktor Strendzh. Tom 3. Krov v nebesakh häftadRyska, 2019