Diss. Acad. De Mortis Genere Gl. Mem. Regis Gustavi Adolphi häftadEngelska, 2012