Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap danskt bandSvenska, 2021