Dichtstuk Ter Gelegenheid Van Het Tweede Eeuwgetyde Der Beurs Van Amsterdam... häftadNederländska, 2012