Det förflutnas skuggor - Don't you cry pocketSvenska, 2017