Det dödliga våldets utveckling : fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 1990- och 00-talet. övrigtSvenska, 2011