DET BÄSTA FÖRSVARSBESLUT SOM ALDRIG KOM TILL STÅND inbunden, 2009