Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget inbundenSvenska, 2018