Den sociala människan Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Sociologi för gymnasieskolan övrigtSvenska, 2020