Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning : klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten inbundenSvenska, 2017