Den orädde debatören : en vänbok till Bo Södersten på 80-årsdagen den 5 jun inbundenSvenska, 2011