Den nya kvinnostaden : pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år inbundenSvenska, 2005