Den megastora knep & knåp-boken flexbandSvenska, 2020