Den lilla lyktan (arabiska och svenska) inbundenSvenska, 2019