Den kvalitativa forskningsintervjun häftadSvenska, 2014