Den industrialiserade staden (RJ:s årsbox 2020. Staden) häftadSvenska, 2020