Den Heere Karel Van Nerum Ter Gelegenheid Van Zyn Xxv Jubelfeest Als Hoofd-onderwyzer By Eene Der Gemeentescholen Te Gent Xxix Van Oogstmaend 1857... häftadNederländska, 2011