de Staatsregtelyke Geschiedenis Der Staten Van Friesland Van 1581 Tot 1795... häftadNederländska, 2012