De oanständiga profeterna i Tibet pocketSvenska, 2015