De kommer att drunkna i sina mödrars tårar pocketSvenska, 2018