De kommer att drunkna i sina mödrars tårar inbundenSvenska, 2017