De halva husens stad : En berättelse om Hagalund inbundenSvenska, 2005