Cranbrooke v. Intellex, International Arbitration: Case File, Respondent häftadEngelska, 2016