Codice Liviano Vetustissimo Vindobonensi häftadEngelska, 2009