Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn danskt bandSvenska, 2016