Cechy spoleczno-geograficzne handlu ludźmi w Republice Armenii pocketPolska, 2021