Caveboy Dave: More Scrawny Than Brawny inbundenEngelska, 2016