Catvlli Veronensis Liber, Itervm Recognovit...... häftadEngelska, 2011