Buddhists, Shamans, and Soviets inbundenEngelska, 2019