Bronsdolken. Ormgudinnans besvärjelse kartonnageSvenska, 2014