Brieven En Onuitgegeven Stukken, Volume 3, Part 4... häftadNederländska, 2012