Bridzhit Dzhons. Na grani bezumija övrigtRyska, 2020