Borgholzhausen im Nationalsozialismus inbundenTyska, 2014