Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag häftadSvenska, 2013