Blutsbrüder - Der Mythos Karl May im Diorama inbundenTyska, 2023