Bli ett socialt geni : konsten att skapa förtroende danskt bandSvenska, 2022