Bli en zombieöverlevnadsexpert inbundenSvenska, 2023